BLOG

Tag: architektura krajobrazu

GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI – o co w tym chodzi?

Gospodarowanie wodami opadowymi – o co w tym chodzi?

Dlaczego wody deszczowe odprowadzane są w miastach do kanalizacji a następnie do dużych cieków wodnych? Z założenia, by uniknąć podtopień i powodzi. Ale czy takie rozwiązanie się sprawdza? Sami zaobserwujcie jak wygląda szczelnie zabudowane centrum podczas ulewy. Częstym widokiem są przelewające się studzienki i lokalne podtopienia. Dzieje się tak z dwóch powodów. Wzrost uszczelniania powierzchni nie dającej wsiąknąć wodzie w miejscu opadu oraz kanały deszczowe projektowane o zbyt wąskich przekrojach, w liniach prostych z materiałów nieprzepuszczalnych. W efekcie skutkuje to zwiększeniem prędkości odpływu, przepełnieniem studzienek, a co za tym idzie wzrostem zagrożenia powodziowego. Rozwiązanie wydaje się proste i oczywiste. Należy zwiększyć przepuszczalność powierzchni oraz co ważne, odpowiednio ukierunkować kierunek spływu opadu. Wodę można także retencjonować w nieckach infiltrujących lub gdy nie ma możliwości bezpośredniego wsiąkania – w zbiornikach uszczelnionych. Można tego dokonać w sposób punktowy, liniowy lub powierzchniowy, w zależności od warunków panujących na danym terenie i możliwości finansowych. W tym celu przygotowuje się analizy spadków terenu i zlewni a następnie Program retencji wód opadowych. Część rozwiązań, które z powodzeniem […]

Continue Reading
0

Pakt Ślężański

Wśród wielu wrocławskich rzek i strumyków jest jedna szczególna, choć mniej znana. Związana jest z nią nasza regionalna historia i tożsamość. My możemy powiedzieć, że to nasza ulubiona rzeka – w końcu łączy ze sobą Park Mamuta i Park Tysiąclecia ! To Ślęza. Choć etymologicznie słusznie byłoby nazywać ją Ślężą – tak samo jak pobliską górę w Sobótce. Niewątpliwe jest jednak, że bierze od niej swoją nazwę Śląsk. To te tereny dawniej zamieszkiwali ślężanie. Mamy więc we Wrocławiu miejsce szczególne  O jego atrakcyjność i bezpieczeństwo zadbają wspólnie ślężańskie osiedla, które właśnie zawarły Pakt Ślężański. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest Rada Osiedla Oporów. Wrocławska rzeka Ślęza to rzeka tożsamości Śląska, jak mówi autorka paktu Alina Drapella-Hermansdorfer. Jest to też rzeka łącząca dwie części Parku Tysiąclecia – leśną i rekreacyjną. O jej ochronę i atrakcyjność zadbają teraz wrocławskie osiedla, które niedawno podpisały Pakt Ślężański. – Udało się nam zgromadzić ludzi których połączył wspólny cel – mówi Dobrosława Binkowska Przewodnicząca Zarządu Osiedle Oporów. Ta grupa ludzi to Radni Zarządów 5 osiedli wrocławskich znajdujących się wzdłuż korytarza ekologicznego rzeki Ślęzy, chętnych […]

Continue Reading
0

Wody opadowe w mieście – zielone dachy

Nieodłącznym elementem gospodarowania wodami opadowymi w miastach są umiejętnie dobrane rośliny, które absorbują deszczówkę oraz przechwycają zanieczyszczenia metalami ciężkimi, substancjami organicznymi. Jednak sposobów przechwycania deszczowki jest wiele. Są to m.in. takie proste zabiegi jak ukształtowanie odpowiednich spadków nawierzchni, planowanie nasadzeń w obniżeniach terenu, a także liniowe bądź punktowe rozszczelnianie powierzchni nieprzepuszczalnych. Na załączonym przykładzie zaproponowano również modny obecnie zielony dach, ale zamiast proponowanych tam często drogich w utrzymaniu ‚zielonych pustyni’, czyli nisko koszonych trawników postawiono na dziko rosnące łatwe w utrzymaniu nasadzenia bylinowe. Zapewniając tym sposobem zieloną przystań dla miejskich zapylaczy. Zielone dachy to nie tylko ozdobne ogrody. Przy dużej powierzchni wykazują zdolność do obniżania lokalnej temperatury i tym samym redukcji Miejskiej Wyspy Ciepła. Zmniejszają zużycie energii i zapobiegają lokalnym podtopieniom. Pamiętajmy jednak, że zielony dach nie zastąpi zieleni wysokiej w gruncie rodzimym, lecz w przypadku braku możliwości jej lokalizacji stanowi świetną alternatywę, którą należy zaplanować już na etapie projektowania budynku. W poniższym linku znajdziecie świetny przykład ekologicznie zagospodarowanego zielonego dachu: Zielony dach z ogrodem dzikich roślin

Continue Reading