Portfolio Categories: Wody opadowe

Grow Green – rozwiązania oparte na przyrodzie | NBS

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] PROGRAM GROWGREEN Projekt Grow Green to przedsięwzięcie realizowane w sześciu europejskich miastach w ramach programu Horyzont2020. Zastosowane rozwiązania mają pomóc przystosowywać miasta do zmieniającego się klimatu poprzez wprowadzenie „błękitno-zielonych” rozwiązań w miejscach, gdzie zieleni brakuje. W przypadku Zielonej Ulicy, głównym celem projektu była poprawa jakości tej przestrzeni, zwłaszcza z perspektywy osób pieszych, czyli częstych użytkowników tego miejsca. Ulica zdominowana przez samochody wymagała przedsięwzięcia pewnego kompromisu, polegającego na zmniejszeniu ilości oraz uporządkowaniu miejsc parkingowych i ich częściowym zastąpieniu zielenią. NBS (Natural Based Solutions) - rozwiązania oparte na przyrodzie, które ułatwiają adaptację miast do zmian klimatu. Są wydajne ekonomicznie, efektywne pod względem korzystania z zasobów naturalnych i przystosowane do warunków lokalnych. Takie rozwiązania przynoszą zarówno korzyści środowiskowe, ekonomiczne, jak i społeczne. Przy projekcie Zielonej Ulicy współpracowaliśmy z biurami: Dworniczak, TECLA oraz menthol architects. Nasz zespół był odpowiedzialny za rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS).   __   CO UDAŁO SIĘ ZMIENIĆ? ______ Betonowe płyty na biogrupy roślin Biogrupy utworzone w oparciu o istniejące układy zieleni są [...]
Continue Reading

Park kieszonkowy, Siechnice

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Park kieszonkowy w Siechnicach Powstały układ kompozycyjny to osiedlowe miejsce sąsiedzkich spotkań. Przestrzeń zielona i spacerowa, naturalny, przygodowy plac zabaw. Dolina Oławy to region o szczególnych walorach przyrodniczych, dlatego w koncepcji parku postawiliśmy na wykorzystanie rodzimych gatunków roślin zgodnych z siedliskiem. Dopasowanie do istniejącego krajobrazu rzecznego sprawi, że stanie się on kontynuacja otaczającego widoku. Naturalistyczne rozwiązania spowodują, że park będzie przyjazny środowisku oraz łatwy i tani w utrzymaniu. Kompozycje roślinne zaplanowano tak, aby były atrakcyjne przez cały rok. Wiosną łąki kwietne przyciągać będą małych zapylaczy, pączki drzew liściastych rozpoczną budzenie przyrody, a kwitnące kwiaty zachęcą do spacerów. Latem park będzie tętnic życiem na wielofunkcyjnej polanie trawiastej i naturalnym placu zabaw. Ogrody deszczowe gromadzić będą nadmiar wody z lipcowych opadów, a buszując wśród nich lepiej poznamy tajniki i pożyteczną moc flory. Jesień stanie się opowieścią o ciepłych barwach, natomiast zimą zimozielone rośliny dalej produkować będą nam tlen. Atrakcyjne odmiany o dekoracyjnych owocach i pędach uprzyjemnią nam zimowe spacery. Koło natury zadziwiać będzie każdego dnia. [...]
Continue Reading

Plac Piłsudskiego, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json" column_effect="image_zoom" animation="top-t-bottom"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Koncepcja projektowa zagospodarowania wód opadowych na pl. Piłsudskiego we Wrocławiu   [najlepsza praca magisterska we Wrocławiu – laureat konkursu Wrocławska Magnolia 2016] Projekt dotyczy zagospodarowania wód opadowych na terenie pl. Piłsudskiego w sposób zrównoważony oraz wyposażenia go w elementy małej architektury, mając na celu przywrócenie mu funkcji reprezentacyjnego placu rynkowego. Głównym problemem, na który projekt stara się zwrócić uwagę jest brak dostrzegania potencjału, jaki mają do zaoferowania wody deszczowe w mieście, a co się z tym wiąże ich marnotrawienie, które jest tak charakterystyczne dla obszarów zurbanizowanych. Pierwszym etapem do osiągnięcia postawionego sobie wyżej celu było ograniczenie komunikacji kołowej na rzecz pieszej i rowerowej. Następnie wykonanie wstępnej koncepcji oraz zaplanowanie sposobu i funkcji zagospodarowania wód opadowych. Niezbędnym krokiem przy tworzeniu tego typu projektów są obliczenia dot. ilości oraz jakości zgromadzonych wód. Na tej podstawie ukształtowany został finalny projekt koncepcyjny zorientowany głównie na zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych. Zagospodarowanie obszaru stara się szerzyć ideę sieci „błękitnej infrastruktury” miasta oraz zapewnić nową jakość przestrzeni, która [...]
Continue Reading