Portfolio Categories: Placemaking

Z perspektywą na spokój – ogród otulony górami

Ogród zlokalizowany jest wśród pięknych krajobrazów wyżyn Sudeckich, dlatego kluczowe dla Inwestora były widoki rozpościerające się z głównego punktu terenu. Sercem działki miała stać się jurta wraz z towarzyszącym jej tarasem. To głównie tu rozgrywać będzie się codzienne życie mieszkańców jurty. Na wyznaczonych w terenie osiach widokowych opiera się całe zagospodarowanie terenu. Dobierając i komponując nasadzenia kierowałyśmy się składem gatunkowym występującym w sąsiadujących zbiorowiskach roślinnych. Na sporej części terenu, w formie odgrodzenia od ulicy zaplanowano dużą połać lasu mieszanego z udziałem świerka pospolitego.

Continue Reading

Park Mamuta, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Wspólnotowy Park Mamuta we Wrocławiu Park Mamuta jest pierwszym parkiem wspólnotowym we Wrocławiu i wyjątkową inicjatywą społeczności lokalnej w skali całego kraju. Projekt jest laureatem WBO 2014, gdzie otrzymał 1,5 mln złotych na realizację. Znajduje się nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu na osiedlu Oporów. Należy do korytarze ekologicznego Doliny Ślęzy. Przewidziane zakończenie realizacji pierwszego etapu to koniec 2016 roku.Koncepcja projektowa bazuje na zachowaniu tradycji miejsca: prehistorycznej (odnalezienie szczątków mamuta w okolicy), słowiańskiej (rzeka Ślęza, góra Ślęża) i akademickiej (osiedlanie się naukowców i studentów po wojnie). Projekt zakładał stworzenie przyjaznej przestrzeni dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji współtworzonej przez mieszkańców. Bazuje na wykorzystaniu rodzimych gatunków, zwiększeniu bioróżnorodności ekosystemów i zachowaniu naturalnego charakteru miejsca. Projektanci wprowadzają w nim także ideę permakultury (warstwowe nasadzenia, Hügelkultur) oraz community garden (łąki bylinowe z roślin z ogrodów, wspólnotowe ogródki działkowe). Charakter wspólnotowy parku dąży do partycypacji mieszkańców na każdym etapie jego powstawania i późniejszego użytkowania. Data marzec 2015 Powierzchnia 12 ha Lokalizacja ul. Bukowskiego, Osiedle Oporów we Wrocławiu   [...]
Continue Reading

Ogród Nauki, Nysa

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Projekt zagospodarowania terenu doświadczalnego Ogrodu Nauki dla Gimnazjum nr 2 w Nysie. Praca nad  zagospodarowaniem terenu zaczęła się od poznania tego co myślą o miejscu Uczniowie. Przeprowadzona wnikliwa ankieta pozwoliła na poznanie oczekiwań i trafnych spostrzeżeń.  Celem projektu było wywołanie wśród Uczniów chęci poznawania, doświadczenia i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności  z dziedziny która najbardziej ich interesuje w szkole. Jaki stworzenie atrakcyjnego dziedzińca szkolnego łączącego w sobie przestrzeń edukacyjną, integracyjną i rekreacyjną. Będącą miejscem spotkań zarówno na przerwach jaki w czasie lekcji. Główną ideą projektowanego dziedzińca było stworzenie wewnętrznego Ogrodu Nauki, gdzie możliwe będzie aktywne spędzanie czasu. Hasło "Wychowanie Fizyczne", które przyświeca idei koncepcji, oddaje interdyscyplinarne możliwości edukacji uczniów. Jako formę układu przestrzeni wykorzystuje się oś wschód-zachód będącym zarazem najbardziej korzystnym układem komunikacyjnym, ale i także schematem opisującym prawa przyrody. Środkowa część układu stanowi amfiteatr z placem szkolnym i polaną trawnikową - tworzy to szerokie możliwości wykorzystania tej przestrzeni przez użytkowników. W dziedzińcu znajdują się ogrody edukacyjne, jadalne, deszczowe i urządzenia dydaktyczne. Projektowana zieleń [...]
Continue Reading

Kronika dziejów miasta – Park Tysiąclecia

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Działania edukacyjne i promocyjne w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu Park Tysiąclecia to największy powojenny park miejski Wrocławia (85 ha), który powstaje od ponad 16 lat na oczach i przy udziale mieszkańców. Jego koncepcja to rodzaj opowieści o dziejach miasta gdzie ważną rolę odgrywa X pasów leśnych - symbolizujących historyczne wieki. Drzewa sadzone są podczas publicznych spotkań, a poszczególne fragmenty parku upamietniają najważniejsze wrocławskie wydarzenia. Cały ten proces to współpraca twórców koncepcji, aktywistów, studentów, wolontariuszy i miasta. Projekt “Parkowa Akademia” realizowany w ramach programu mikrogranty Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 to platforma mająca za zadanie połączenie wszystkich sympatyków parku. Przedstawia ona bogatą koncepcję, która jest zarówno lekcją historii jak i przyrody, pełną symboliki nawiązującej do naszej kultury. Park Tysiąclecia to park krajobrazowy i ekologiczny. Platforma zachęcać będzie do odkrywania piękna więzi człowieka z naturą. Społeczność www.millenniumpark.pl/ www.facebook.com/parktysiaclecia.wroclaw Data Lipiec 2016 – do teraz Lokalizacja Osiedle Nowy Dwór ul. Rogowska, Wrocław
Continue Reading

Osiedlowe Laboratorium Przyrody

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Mikrogranty ESK 2016Osiedlowe Laboratorium Przyrody w Parku Mamuta we Wrocławiu Osiedlowe Laboratorium Przyrody było kolejnym partycypacyjnym wydarzeniem zorganizowanym przez Mamutantów – mieszkańców Oporowa i Wrocławia, ochotników i ekspertów chcących uczestniczyć w procesie tworzenia Parku Wspólnotowego Ślężański Mamut, który jest laureatem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Park czeka w kolejce na realizację, a tymczasem jego kolejne fragmenty powstają dzięki oddolnym inicjatywom. Parki wspólnotowe to wyjątkowe miejsce, gdzie przenikają się przestrzenie: naturalna, publiczna i społeczna. W ramach projektu Laboratorium mieszkańcy stworzyli własną, zieloną przestrzeń edukacyjną. Głównym wydarzeniem był piknik osiedlowy, podczas którego wykonana została leśna kompozycja z rodzimych gatunków runa. Uczestnicy eksplorowali przyszły wspólnotowy park biorąc udział w grze terenowej z leśnikiem. Laboratorium miało za zadanie przekonać mieszkańców, że przestrzenie publiczne to wspólne dobro, które można razem zazieleniać i świadomie kształtować.     Autorzy koordynacja: Natalia Bańdo Mamutanci: Alina Drapella-Hermansdorfer, Katarzyna Kobierska, Małgorzata Smołka i przyjaciele goście: Bartosz Kulawinek - Nadleśnictwo Przedborów Jacek Jerzmański-ZOO Wrocław Stowarzyszenie Natura i Człowiek Media www.parkmamuta.pl www.flickr.com/photos/parkmamuta issuu.com/parkmamuta Data czerwiec 2016 [...]
Continue Reading

Śląski Ogród Społeczny, Rybnik

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Koncepcja projektowa zagospodarowania Śląskiego Ogrodu Społecznego w Parku Górnika, Rybnik Praca konkursowa Projekt jest odzwierciedleniem organizowanych tam wcześniej konsultacji społecznych i wynikających z nich postulatów mieszkańców. Ideą przewodnią jest nawiązanie do lokalności oraz idei wspólnotowości. Układ wpisany w heksagonalną siatkę kompozycyjną oraz el. małej architektury są odniesieniem do struktury węgla oraz plastrów miodu (pasieki zlokalizowanej w łące kwietnej). Kolorystyka nawiązuje do popularnego 'śląskiego design'u'. Teren podzielono na strefy porządkujące wymagane funkcje, które zarazem integrują użytkowników z różnych grup wiekowych. Układ komunikacyjny nawiązuję do okolicznych terenów parkowych oraz jest zainspirowanymi istniejącymi przedeptami. W strategicznym miejscu przecięcia się głownych ścieżek umieszczono centralny plac służący jako miejsce celowych oraz przypadkowych spotkań mieszkańców, zwany 'agorą'. Strefa zachodnia to przygodowy plac zabaw, ekologiczna łąka kwietna z tablicami edukacyjnymi, wiklinowy tunel, budki dla ptaków oraz ule w towarzystwie roślin miododajnych. W strefie wejściowej zlokalizowano bibliotekę plenerową oraz galerię, które są swego rodzaju zaproszeniem do przejścia przez trejażowe bramy Ogrodu Społecznego prowadzące do wspólnotowej strefy roślin uprawowych. W tej strefie [...]
Continue Reading

Grow Green – rozwiązania oparte na przyrodzie | NBS

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] PROGRAM GROWGREEN Projekt Grow Green to przedsięwzięcie realizowane w sześciu europejskich miastach w ramach programu Horyzont2020. Zastosowane rozwiązania mają pomóc przystosowywać miasta do zmieniającego się klimatu poprzez wprowadzenie „błękitno-zielonych” rozwiązań w miejscach, gdzie zieleni brakuje. W przypadku Zielonej Ulicy, głównym celem projektu była poprawa jakości tej przestrzeni, zwłaszcza z perspektywy osób pieszych, czyli częstych użytkowników tego miejsca. Ulica zdominowana przez samochody wymagała przedsięwzięcia pewnego kompromisu, polegającego na zmniejszeniu ilości oraz uporządkowaniu miejsc parkingowych i ich częściowym zastąpieniu zielenią. NBS (Natural Based Solutions) - rozwiązania oparte na przyrodzie, które ułatwiają adaptację miast do zmian klimatu. Są wydajne ekonomicznie, efektywne pod względem korzystania z zasobów naturalnych i przystosowane do warunków lokalnych. Takie rozwiązania przynoszą zarówno korzyści środowiskowe, ekonomiczne, jak i społeczne. Przy projekcie Zielonej Ulicy współpracowaliśmy z biurami: Dworniczak, TECLA oraz menthol architects. Nasz zespół był odpowiedzialny za rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS).   __   CO UDAŁO SIĘ ZMIENIĆ? ______ Betonowe płyty na biogrupy roślin Biogrupy utworzone w oparciu o istniejące układy zieleni są [...]
Continue Reading

Placemaking – Park Mamuta

Branding is a set of marketing and communication methods that help to distinguish a company or products from competitors, aiming to create a lasting impression in the minds of customers. The key components that form a brand’s toolbox include a brand’s identity, brand communication (such as by logos and trademarks), brand awareness, brand loyalty, and various branding (brand management) strategies.

Continue Reading