Portfolio Categories: Parki

Nadzory, Nasadzenia, Inwentaryzacje

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Czym jest Inwentaryzacja dendrologiczna? Ewidencja roślin istniejących na danym terenie, która zgodnie z obowiązującymi standardami zarządów zieleni i prawem, składa się z części opisowej (tabelarycznej) i graficznej. Inwentaryzacja obejmuje: określenie gatunku rośliny; rzutowaną lokalizację drzew, krzewów; oznaczenia numeryczne; wyniki pomiarów dendrometrycznych (obwód, wysokość, średnicę korony, powierzchnię); opis rośliny (budowa, zagrożenia); klasyfikacja stanu sanitarnego; wskazania i zalecenia pielęgnacyjne; dokumentację fotograficzną. Czym są Nasadzenia kompensacyjne?  Wskazanie gatunku rośliny i dokładnego jej miejsca nasadzenia. Zanim to nastąpi należy uzyskać prawomocną decyzję od Zarządcy określającą ilości i miejsce nasadzeń rekompensującą wcześniejszą wycinkę. Na podstawie analizy powiązań gatunkowych, stanu rzeczywistego i inwentaryzacji dendrologicznej proponuje się nowe nasadzenia.  Projekt nasadzeń zawiera: lokalizację nasadzeń, ilość  i opis materiału roślinnego; specyfikację techniczną robót (zakres i opis  prac).  Czym jest Nadzór? Jest to koordynacja i kontrola prac terenowych. Zaczyna się już od momentu weryfikacji dokumentów, inwentaryzacji dendrologicznej oraz oceny stanu rzeczywistego. Monitorowana jest poprawność robót. Po etapowym raportowaniu prac następuje ich odbiór. Nadzór obejmuje: analizę stanu istniejącego; kontrole jakości materiału roślinnego; wskazywanie [...]
Continue Reading

Park Mamuta, Wrocław

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Wspólnotowy Park Mamuta we Wrocławiu Park Mamuta jest pierwszym parkiem wspólnotowym we Wrocławiu i wyjątkową inicjatywą społeczności lokalnej w skali całego kraju. Projekt jest laureatem WBO 2014, gdzie otrzymał 1,5 mln złotych na realizację. Znajduje się nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu na osiedlu Oporów. Należy do korytarze ekologicznego Doliny Ślęzy. Przewidziane zakończenie realizacji pierwszego etapu to koniec 2016 roku.Koncepcja projektowa bazuje na zachowaniu tradycji miejsca: prehistorycznej (odnalezienie szczątków mamuta w okolicy), słowiańskiej (rzeka Ślęza, góra Ślęża) i akademickiej (osiedlanie się naukowców i studentów po wojnie). Projekt zakładał stworzenie przyjaznej przestrzeni dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji współtworzonej przez mieszkańców. Bazuje na wykorzystaniu rodzimych gatunków, zwiększeniu bioróżnorodności ekosystemów i zachowaniu naturalnego charakteru miejsca. Projektanci wprowadzają w nim także ideę permakultury (warstwowe nasadzenia, Hügelkultur) oraz community garden (łąki bylinowe z roślin z ogrodów, wspólnotowe ogródki działkowe). Charakter wspólnotowy parku dąży do partycypacji mieszkańców na każdym etapie jego powstawania i późniejszego użytkowania. Data marzec 2015 Powierzchnia 12 ha Lokalizacja ul. Bukowskiego, Osiedle Oporów we Wrocławiu   [...]
Continue Reading

Kronika dziejów miasta – Park Tysiąclecia

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Działania edukacyjne i promocyjne w Parku Tysiąclecia we Wrocławiu Park Tysiąclecia to największy powojenny park miejski Wrocławia (85 ha), który powstaje od ponad 16 lat na oczach i przy udziale mieszkańców. Jego koncepcja to rodzaj opowieści o dziejach miasta gdzie ważną rolę odgrywa X pasów leśnych - symbolizujących historyczne wieki. Drzewa sadzone są podczas publicznych spotkań, a poszczególne fragmenty parku upamietniają najważniejsze wrocławskie wydarzenia. Cały ten proces to współpraca twórców koncepcji, aktywistów, studentów, wolontariuszy i miasta. Projekt “Parkowa Akademia” realizowany w ramach programu mikrogranty Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 to platforma mająca za zadanie połączenie wszystkich sympatyków parku. Przedstawia ona bogatą koncepcję, która jest zarówno lekcją historii jak i przyrody, pełną symboliki nawiązującej do naszej kultury. Park Tysiąclecia to park krajobrazowy i ekologiczny. Platforma zachęcać będzie do odkrywania piękna więzi człowieka z naturą. Społeczność www.millenniumpark.pl/ www.facebook.com/parktysiaclecia.wroclaw Data Lipiec 2016 – do teraz Lokalizacja Osiedle Nowy Dwór ul. Rogowska, Wrocław
Continue Reading

Homoerectus park, Trzebnica

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Koncepcja zagospodarowania Kociej Góry w Trzebnicy Teren projektu położony jest na wzgórzu Winna Góraw Trzebnicy, gdzie zostały odkryte szczątki Homo Erectus. Usytuowany jest na wzniesieniu, przez co stanowi naturalną dominantę w terenie. W projekcie podkreślony został naturalny charakter Winnej Góry. Nadano jej unikalny charakter miejsca publicznego dostępnego zarówno dla turystów jak i mieszkańców Trzebnicy każdą porą roku. Głównym celem projektu była edukacja historyczno-archeologiczna oraz stworzenie atrakcji turystycznej a zarazem ciekawego elementu w terenie. Uzyskano to poprzez zaprojektowanie konstrukcji edukacyjno- archeologicznej w postaci szkieletu bizona, który spełnia także funkcje trejażu.W miejscu wykopaliska archeologicznego, na fragmencie pionowej ściany zaproponowano sezonowe edukacyjne pokazy ‘mappingu’ związane z pochodzeniem i genezą gatunku Homo Sapiens.Wykorzystując naturalne walory miejsca, jakimi niewątpliwie są wzniesienia terenu zaproponowano punkty widokowe oraz zlokalizowane w ich pobliżu wiaty multimedialne. Kolejnym akcentem proedukacyjnym jest zaproponowany szlak Homo Erectus’a. Autorzy Natalia Bańdo | Katarzyna Kobierska | Robert Kołodyński | Kamila Kurek | Michał Michalski | Aleksandra Sielska Inwestor burmistrz Trzebnicy Data 2012
Continue Reading

Osiedlowe Laboratorium Przyrody

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Mikrogranty ESK 2016Osiedlowe Laboratorium Przyrody w Parku Mamuta we Wrocławiu Osiedlowe Laboratorium Przyrody było kolejnym partycypacyjnym wydarzeniem zorganizowanym przez Mamutantów – mieszkańców Oporowa i Wrocławia, ochotników i ekspertów chcących uczestniczyć w procesie tworzenia Parku Wspólnotowego Ślężański Mamut, który jest laureatem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Park czeka w kolejce na realizację, a tymczasem jego kolejne fragmenty powstają dzięki oddolnym inicjatywom. Parki wspólnotowe to wyjątkowe miejsce, gdzie przenikają się przestrzenie: naturalna, publiczna i społeczna. W ramach projektu Laboratorium mieszkańcy stworzyli własną, zieloną przestrzeń edukacyjną. Głównym wydarzeniem był piknik osiedlowy, podczas którego wykonana została leśna kompozycja z rodzimych gatunków runa. Uczestnicy eksplorowali przyszły wspólnotowy park biorąc udział w grze terenowej z leśnikiem. Laboratorium miało za zadanie przekonać mieszkańców, że przestrzenie publiczne to wspólne dobro, które można razem zazieleniać i świadomie kształtować.     Autorzy koordynacja: Natalia Bańdo Mamutanci: Alina Drapella-Hermansdorfer, Katarzyna Kobierska, Małgorzata Smołka i przyjaciele goście: Bartosz Kulawinek - Nadleśnictwo Przedborów Jacek Jerzmański-ZOO Wrocław Stowarzyszenie Natura i Człowiek Media www.parkmamuta.pl www.flickr.com/photos/parkmamuta issuu.com/parkmamuta Data czerwiec 2016 [...]
Continue Reading

Industrialny Park Wina, Portugalia

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Koncepcja projektowa parku łączącego tereny industrialne z obszarem ekologicznym, Vila Real, Portugalia Głównym motywem parku jest proces produkcji i historii wina, który w tym wypadku jest bardzo mocno związany z regionem (bliskość winnic Doliny Douro). W części ‘ekologicznej’ występują skarpy oraz tereny podmokłe, dlatego też zaproponowany został naturalny zbiornik wodny, wokół którego znajdują się pokazowe winnice o charakterze edukacyjnym. Tu zaczyna się cała przygoda z historią wina, która kontynuowana jest dalej prowadząc do terenów industrialnych oraz opuszczonej stacji kolejowej. Poruszając się cały czas wśród zieleni użytkownicy napotykają na swojej drodze miejsca związane z kolejnymi etapami procesu powstawania wina, tj. : -przemysłowe silosy, wykorzystane do magazynowania wina, -budynek stacji kolejowej, w którym odbywa się proces butelkowania itp. Pomiędzy terenem ekologicznym i industrialnym znajduje się publiczny plac (w sąsiedztwie budynku biblioteki), od którego prowadzi główna oś a zarazem bulwar, skierowany w stronę atrakcyjnego budynku dworca kolejowego. Autorzy Katarzyna Kobierska Data Kwiecień 2014 Lokalizacja Vila Reali, Portugalia
Continue Reading

Placemaking – Park Mamuta

Branding is a set of marketing and communication methods that help to distinguish a company or products from competitors, aiming to create a lasting impression in the minds of customers. The key components that form a brand’s toolbox include a brand’s identity, brand communication (such as by logos and trademarks), brand awareness, brand loyalty, and various branding (brand management) strategies.

Continue Reading

Park kieszonkowy, Siechnice

[cl_column width="2/3" css_style="{'border-right-width':'1px','padding-right':'30px'}_-_json"][cl_column width="1/3" css_style="{'border-left-width':'0','padding-left':'0px','padding-right':'20px'}_-_json" border_color="#ebebeb" col_sticky="1"] Park kieszonkowy w Siechnicach Powstały układ kompozycyjny to osiedlowe miejsce sąsiedzkich spotkań. Przestrzeń zielona i spacerowa, naturalny, przygodowy plac zabaw. Dolina Oławy to region o szczególnych walorach przyrodniczych, dlatego w koncepcji parku postawiliśmy na wykorzystanie rodzimych gatunków roślin zgodnych z siedliskiem. Dopasowanie do istniejącego krajobrazu rzecznego sprawi, że stanie się on kontynuacja otaczającego widoku. Naturalistyczne rozwiązania spowodują, że park będzie przyjazny środowisku oraz łatwy i tani w utrzymaniu. Kompozycje roślinne zaplanowano tak, aby były atrakcyjne przez cały rok. Wiosną łąki kwietne przyciągać będą małych zapylaczy, pączki drzew liściastych rozpoczną budzenie przyrody, a kwitnące kwiaty zachęcą do spacerów. Latem park będzie tętnic życiem na wielofunkcyjnej polanie trawiastej i naturalnym placu zabaw. Ogrody deszczowe gromadzić będą nadmiar wody z lipcowych opadów, a buszując wśród nich lepiej poznamy tajniki i pożyteczną moc flory. Jesień stanie się opowieścią o ciepłych barwach, natomiast zimą zimozielone rośliny dalej produkować będą nam tlen. Atrakcyjne odmiany o dekoracyjnych owocach i pędach uprzyjemnią nam zimowe spacery. Koło natury zadziwiać będzie każdego dnia. [...]
Continue Reading