Ogród botaniczny, Kowno

Strategia rozwoju dla Ogrodu Botanicznego w Kownie, Litwa

Projekt jest efektem szkoły letniej w Kownie, zorganizowanej dzięki współpracy uniwersytetów z Kowna i Wrocławia. Efektem projektu są dwie publikacje i dalsza współpraca przy rozwoju Ogrodu Botaniczego w Kownie.
Strategia rozwoju i plan krajobrazowy jest oparty na szeregu badań i obserwacji. Dokonano inwentaryzacji terenu, badań historycznych, analizowano kierunki rozwoju obiektu oraz roślinności, a także obserwowano metody zarządzania projektem. W rezultacie opracowano i przedstawiono wstępną koncepcję funkcjonowania Ogrodu Botanicznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i naturalne obszaru, szacunek dla poszczególnych etapów rozwoju ogrodu, oraz idee Noela Kingsburego oraz Pieta Oudolfa.
Zasugerowano eksponowanie procesów naturalnego rozwoju roślinności, tradycji sztuki ogrodnictwa litewskiego i podkreślenie roli obecnie prowadzonych badań na terenie Ogrodu.

Lokalizacja

Ogród Botaniczny w Kownie, Litwa

Autorzy

Współpraca:

Prof. Vida Mildažienė

M. arch. MLA Aldona Turauskytė

MA Aurimas Didžiokas

Opracowanie merytoryczne:

PhD, Dsc., Arch. Assoc. Prof. Alina Drapella-Hermansdorfer

PhD, AGR. Sc. Marta Weber-Siwirska

MA, MLA, PhD Ewa Podhajska

Koncepcja i wykonanie:

MLA Wojciech Kowalewicz

MLA Natalia Bańdo

MLA Katarzyna Kadulska

MLA Katarzyna Kobierska

MLA Robert Kołodyński

MLA Michał Michalski

Klient

Ogród Botaniczny w Kownie

Data

08.2012 r.