Ul. Krakowska - katalog wzorców

Projekt mebli miejskich oraz szyldów dla ul. Krakowskiej, Wrocław

Projekt wykonany był jako odzew na nieuporządkowaną przestrzeń ulicy Krakowskiej we Wrocławiu.
Zaproponowano zestaw ‘mebli miejskich’ oraz wzorce szyldów i banerów. Materiały dobrane zostały w taki sposób, by wpisywały się w post-industrialny oraz współczesny charakter, ktrymi cechuje się ten obszar miasta. Z osobna potraktowano tereny przy obiektach historycznych oraz te bardziej współczesne. Efektem było stworzenie dwóch zestawów ‘mebli miejskich’.

W celu dokładnego zapoznania się z terenem przeprowadzono analizy dostępności terenu oraz rozwarstwienia stylistycznego. Wskazano także rodzaj usług znajdujących się na opracowywanym obszarze i wytypowano paletę kolorystyczną dla każdej z nich. Ponadto wskazano lokalizacje istniejących banerów oraz billboardów, co w rezultacie pokazało z jak dużym problemem mamy do czynienia.

Data

Czerwiec 2013

Autorzy

Katarzyna Kobierska, Maciej Szumowicz

Lokalizacja

ul. Krakowska, Wrocław