Korytarz Ekologiczny Ślęzy

Studium możliwości zwiększenia usług ekosystemów w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy na terenie wrocławskiego osiedla Oporów.

Studia i analizy dotyczą koncepcji usług ekosystemów oraz stanu środowiska przyrodniczego w dolinach rzecznych Wrocławia, a zwłaszcza w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy. Zawierały one także zbiór modelowych rozwiązań pt. bioWRO BIORÓŻNORODNY WROCŁAW, które zostały szczegółowo opracowane dla Parku Mamuta.

Celem pracy było zidentyfikowanie usług, świadczonych przez ekosystemy położone w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy oraz wskazanie możliwości podniesienia ich efektywności w ramach prostych działań podejmowanych przez społeczności lokalne. Zwrócono także uwagę na wymiar praktyczny różnych inicjatyw ekologicznych przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe, lokalne grupy działań czy wolontariuszy.

Autorzy

Natalia Bańdo
promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer

Uczelnia

Gospodarka Przestrzenna | Politechnika Wrocławska

Data

luty 2015