analizy zagospodarowania campusów

Analizy sposobu zagospodarowania campusów akademickich w Europie.

Studia i analizy dotyczą koncepcji usług ekosystemów oraz stanu środowiska przyrodniczego w dolinach rzecznych Wrocławia, a zwłaszcza w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy. Zawierały one także zbiór modelowych rozwiązań pt. bioWRO BIORÓŻNORODNY WROCŁAW, które zostały szczegółowo opracowane dla Parku Mamuta.

Celem pracy było zidentyfikowanie usług, świadczonych przez ekosystemy położone w Korytarzu Ekologicznym Ślęzy oraz wskazanie możliwości podniesienia ich efektywności w ramach prostych działań podejmowanych przez społeczności lokalne. Zwrócono także uwagę na wymiar praktyczny różnych inicjatyw ekologicznych przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe, lokalne grupy działań czy wolontariuszy.

Autorzy

Natalia Bańdo

Uczelnia

Zakład Kształtowania Środowiska  
Politechnika Wrocławska

Data

listopad 2017