NASZA OFERTA

Usługi projektowe

Wykonujemy dokumentacje projektowe, inwentaryzacje dendrologiczne, opracowania graficzne, analizy planistyczne dla różnorodnych obszarów:

Parki wspólnotowe

Parki kieszonkowe

Parki rzeczne

Ogrody społeczne

Zieleńce | Skwery | Bulwary

Przestrzenie publiczne

Zieleń osiedlowa | Ogrody

Nasadzenia kompensacyjne

Tereny zabytkowe – rewaloryzacja

Mała architektura

Ścieżki dydaktyczne

Place zabaw

ANALIZY PLANISTYCZNE

Studia i analizy przestrzenne

Waloryzacje krajobrazowe

Masterplany

Programy funkcjonalno-użytkowe

Obszary chronione

Strategie aktywizacji przestrzeni

WODY OPADOWE

Analizy spadków terenu i zlewni

Program retencji wód opadowych

Gospodarowanie nadmiaru wód

Opracowanie systemu obiegu wody

Projekt biologicznego podczyszczania wód

DokumentACJE PROJEKTOWE

Projekty koncepcyjne | Budowlane | Wykonawcze

Projekty zagospodarowania terenu (PZT)

Specyfikacje Techniczne (STWIOR)

Opisy przedmiotu zamówienia (OPZ)

Decyzje administracyjne

Kosztorysy ofertowe | Przedmiary robót

PLACEMAKING

Opracowanie i realizacja:

Konsultacji społecznych

Warsztatów edukacyjnych

Gier terenowych

USŁUGI DENDROLOGICZNE

Inwentaryzacje dendrologiczne

Gospodarka drzewostanem

Wycena wartości drzewostanu

Analiza struktury wiekowej drzewostanu

Sporządzanie kart VTA

Nadzór dendrologiczny

OPRACOWANIA GRAFICZNE

Wizualizacje projektowe

Schematy projektowe

Diagramy ideowe

Wizualizacje danych jakościowych

System informacji wizualnej

CSR 

Społeczna \ Środowiskowa odpowiedzialność biznesu

TWORZYMY PLANY DZIAŁAŃ I OFERTY

Razem możemy stworzyć społecznościowe parki dla Wrocławian. Bądź naszym partnerem i przyczyń się do zazielenienia miasta. Możesz to zrobić w ramach CSR – u i Wolontariatu Pracowniczego.

Dajemy przestrzeń, plan, doradztwo i koordynację.

Pomożemy w tworzeniu planu wolontariatu, materiałów graficznych, prezentacji i wizualizacji danych jakościowych.

Może masz inny pomysł współpracy? Jesteśmy chętne do działania. Napisz do nas.