BLOG

Miesiąc: Marzec 2019

GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI – o co w tym chodzi?

Gospodarowanie wodami opadowymi – o co w tym chodzi?

Dlaczego wody deszczowe odprowadzane są w miastach do kanalizacji a następnie do dużych cieków wodnych? Z założenia, by uniknąć podtopień i powodzi. Ale czy takie rozwiązanie się sprawdza? Sami zaobserwujcie jak wygląda szczelnie zabudowane centrum podczas ulewy. Częstym widokiem są przelewające się studzienki i lokalne podtopienia. Dzieje się tak z dwóch powodów. Wzrost uszczelniania powierzchni nie dającej wsiąknąć wodzie w miejscu opadu oraz kanały deszczowe projektowane o zbyt wąskich przekrojach, w liniach prostych z materiałów nieprzepuszczalnych. W efekcie skutkuje to zwiększeniem prędkości odpływu, przepełnieniem studzienek, a co za tym idzie wzrostem zagrożenia powodziowego. Rozwiązanie wydaje się proste i oczywiste. Należy zwiększyć przepuszczalność powierzchni oraz co ważne, odpowiednio ukierunkować kierunek spływu opadu. Wodę można także retencjonować w nieckach infiltrujących lub gdy nie ma możliwości bezpośredniego wsiąkania – w zbiornikach uszczelnionych. Można tego dokonać w sposób punktowy, liniowy lub powierzchniowy, w zależności od warunków panujących na danym terenie i możliwości finansowych. W tym celu przygotowuje się analizy spadków terenu i zlewni a następnie Program retencji wód opadowych. Część rozwiązań, które z powodzeniem […]

Continue Reading